Järnvägshuset

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn.
Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas.
Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.

Järnvägshuset

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn.
Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas.
Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.

Järnvägshuset

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn.
Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas.
Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.

Järnvägshuset

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn.
Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas.
Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.

Våra tjänster

Järnvägsnätsbeskrivning
Säkerhetsstyrning
Riskanalys
Trafikplanering
Z
Tillstånd, godkännande
U
Extern granskning
Utredning olyckor, tillbud

Om Järnvägshuset

Järnvägshuset är ett konsultföretag som är specialiserat på trafiksäkerhet och administration för trafikverksamheter på spår. Det kan till exempel vara frågan om utveckling och revison av säkerhetsstyrningssystem, det kan gälla olycksutredningar och riskanalyser och det kan gälla råd och bistånd vid kontakter med myndigheter vid ärenden som berör tillstånd och godkännanden. Järnvägshuset kan vidare bistå med hjälp vid trafikupphandlingar och trafikplanering.

Företaget ägs av Bengt Hultin som är expert på säkerhetsstyrningssystem och trafikregler, nationella såväl som europeiska. Bengt har lång erfarenhet av trafik- och fordonsfrågor för såväl konventionella system som för ERTMS. Han har även arbetat med tillstånds- och godkännandeärenden och deltagit i olycksutredningar.

Järnvägshuset anlitar vid behov andra experter inom olika områden.

  • utveckling och revision av säkerhetsstyrningssystem
  • olycksutredningar och riskanalyser
  • råd och bistånd vid kontakter med myndigheter
  • trafikupphandlingartillstånd och godkännandeärenden

Kontakt

Besöksadress
Malmövägen 14
331 42 Värnamo
info@jarnvagshuset.se

Järnvägskonsult
Bengt Hultin
0761 – 85 05 41
info@jarnvagshuset.se